קישור בין רשת עצבית חוזרת למערכות SPAD TCSPC לצורך צילום זמן אמת של חיי תאות פלואורסצנציה

קישור בין רשת עצבית חוזרת למערכות SPAD TCSPC לצורך צילום זמן אמת של חיי תאות פלואורסצנציה

חוקרים פיתחו שיטה מתקדמת לתיעוד של חיי חומציות בזמן אמת באמצעות חיבור של רשת עצבית חוזרת למערכות SPAD TCSPC. השיטה מפעילה בצורה חכמה ומאפשרת קריאת תמונות חדשניות של איכות מרהיבה.

מדידת חום התגובה של פחמן דו חמצני (CO2) בתרכובות מים באמצעות שיטות תרמוגרפיות וגרבימטריות

מדידת חום התגובה של פחמן דו חמצני (CO2) בתרכובות מים באמצעות שיטות תרמוגרפיות וגרבימטריות

מדידת הנתונים האנתלפיים של תגובת חמצן של פחמן דו חמצני בתמיסות אקווציות בעזרת שיטות תרמוגרפיות וגרבימטריות היא כלי חשוב לחקר תהליכים כימיים מורכבים.

מופיעים ללא קופקטור: מנחי חמצון מדריסני חומרי האנתרקינון מודיעין ביוסינת אנדינין מצנומין

מופיעים ללא קופקטור: מנחי חמצון מדריסני חומרי האנתרקינון מודיעין ביוסינת אנדינין מצנומין

מאמר חדש חוקר את הטיפול החדשני של אנטרקווינונים באמצעות חמאציות שאינן דורשות קופקטור. המחקר יכול להביא לתהליכי תרפיה חדשניים עבור מחלות מורכבות.