חיפוש אחר יתרון קוונטי באמצעות סימולציות קוונטיות של דינמיקה כימית בשלב מרוכז

חיפוש אחר יתרון קוונטי באמצעות סימולציות קוונטיות של דינמיקה כימית בשלב מרוכז

מחקר חדש עשוי לפתוח דלת ליתרון קוונטומי בדינמיקה כימית בשלב מרוכז. בשיטת סימולציה קוונטומית עם יון מאוחסנים עשוי להיות דבר העתיד לחקות תהליכים כימיים מורכבים.