מופיעים ללא קופקטור: מנחי חמצון מדריסני חומרי האנתרקינון מודיעין ביוסינת אנדינין מצנומין

מופיעים ללא קופקטור: מנחי חמצון מדריסני חומרי האנתרקינון מודיעין ביוסינת אנדינין מצנומין

מאמר חדש חוקר את הטיפול החדשני של אנטרקווינונים באמצעות חמאציות שאינן דורשות קופקטור. המחקר יכול להביא לתהליכי תרפיה חדשניים עבור מחלות מורכבות.