החסרות של TRIM33 במיאלומה רבת תאית מוקשרות עם אי יציבות גנומית ורגישות ל-Inhibitors של PARP

החסרות של TRIM33 במיאלומה רבת תאית מוקשרות עם אי יציבות גנומית ורגישות ל-Inhibitors של PARP

המחקר האחרון מצביע על הקשר בין אובדן TRIM33 במיאלומה רבת תאים לאי יציבות גנומית ורגישות לחומרים המצילים אפקטיביים. תוצאות מרשימות המבטיחות לטיפול במחלה.